Svet-Stranek.cz
AMAVET KLUB č. 939 PRI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO V REVÚCEJ

Naše aktivity:Nedajme šancu nude...

Naše aktivity

<< na začiatok | < predchádzajúce   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   ďalšie > | na koniec >>
27.10.2017 FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ V MINCOVNI

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ V MINCOVNI
Dňa 26.10.2017 sme sa zúčastnili exkurzie v Kremnici.Najprv sme navštívili expozíciu múzea mincovne, starú mincovňu, ktorá je súčasťou múzea a novú mincovňu. Sprievodca nám odhalil históriu vzniku mincovne a jej postavenie v regióne. V starej mincovni im predviedol redukčné zariadenie na výrobu plakiet a medailí, ktoré je doteraz funkčné, piktografické zariadenie, ktoré pracuje na podobnom princípe ako redukčné zariadenie, kotúčové nožnice na prestrihovanie kovových pásov, vtláčací lis na výrobu mincí, zariadenie na razenie mincí, ktoré vyrobí 70 kusov mincí za minútu, stroj na výrobu háčikov na odznaky, takzvaných. koníkov. Najväčším exponátom bol oceľový trezor, ktorý mal hmotnosť 3,5 tony a zamykal sa na tri zámky. Kľúč od každého zámku mal iný zamestnanec mincovne. Takéto trezory sa používajú dodnes. V novej mincovni, ktorá je plnoautomatizovaná si žiaci prehliadli razenie mincí pomocou zariadení, ktoré vyrobia až 750 kusov mincí za minútu, uvideli balenie mincí a ich expedíciu.
Potom sme navštívili Banské múzeum, kde si prezreli štôlňu Andrej, ktorá je vystužená železobetónovými výstuhami. Počas prechodu štôlňou uvideli v kremeni štyri zlaté žily, potrubie, ktorým sa vháňa do bane vzduch, okrový kal, ktorý sa v minulosti používal ako prírodné farbivo, exponáty sprístupňujú

10.10.2017 TECHNIKA NÁS BAVÍ

TECHNIKA NÁS BAVÍ
Dňa 4.10.2017 sme sa zúčastnili exkurzie v Železiarňach Podbrezová.
Najprv navštívili Hutnícke múzeum, ktoré je súčasťou závodu. Žiaci mali možnosť získať cenné informácie a oboznámiť sa so spracovaním a prípravou vstupných surovín potrebných v procese výroby oceľových bezšvíkových rúr. Hutnícke múzeum im odhalilo históriu hutníctva v regióne, vznik Podbrezovských železiarní a ich vplyv na rozvoj regiónu. Žiakom boli sprístupnené expozície múzea a zaujal ich i odborný výklad týkajúci sa histórie a aktivít závodu od jeho vzniku až po súčasnosť.
Potom navštívili starý závod - oceliarne, v ktorých sa oceľový šrot menil na oceľovú rúru. Videli oceliarenskú pec, kontinuálne odlievanie ocele, odpich ocele a trosky, čistenie kontajnerov od trosky, ktoré pripomínalo menší ohňostroj.
Exkurzia v tento deň pokračovala v Banskej Bystrici, kde v Podlaviciach v časti Banskej Bystrice navštívili Základnú školu J. G. Tajovského. Táto škola im sprístupnila unikátny komplex moderných technických učební - CeTech. V rámci vyučovacieho procesu sa žiaci vďaka nadštandardným technickým zariadeniam, strojom a stavebniciam naučia pracovať s drevom, kovmi, papierom, plastom, polystyrénom či informačnými a komunikačnými technológiami. Ďakujeme vedeniu školy aj pánom učiteľom, ktorí nám umožnili niele

10.10.2017 Vedecká dvojdňovka

Vedecká dvojdňovka
Dlho očakávanú a logisticky náročnú exkurziu našich žiakov do Bratislavy sa podarilo po dlhých prípravách v októbri 2017 zrealizovať.Bola zábavná, športová i poučná. Najviac času sme venovali získavaniu nových a veľmi zaujímavých poznatkov. Navštívili sme výrobný závod Volkswagen, vedecký park Aurelium, úžasnú výstavu Human Body a výstavu Bioštýl.Prvým miestom poznávania bol obrovský automobilový závod Volkswagen. Prehliadka začala v priestoroch Auto Fora. Tam sme si mohli pozrieť a aj si posedieť v modeloch vyrobených v Bratislavruhým miestom bolo AURELIUM – zážitkové centrum vedy. Účel centra vedy je vzdelávať interaktívnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií. Presvedčiť mládež, že aj veda môže byť zábavná a vzbudiť v nich záujem o otázky týkajúce sa vedy. Motivovať mladých ľudí k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied. Pútavým spôsobom prezentovať najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Ako v škole i v centre vedy je snaha o to, aby sa návštevník niečomu priučil alebo skôr lepšie pochopil to, čo predtým len tušil na intuitívnej úrovni. Zábava tu nie je samoúčelná je to motivačný prvok a prostriedok k poznaniu. Úlohou centra vedy je aj zab

02.10.2017 NÁVŠTEVA MÚZEA HOLOKAUSTU V SEREDI

NÁVŠTEVA MÚZEA HOLOKAUSTU V SEREDI
O koncentračných táboroch v Poľsku a v Nemecku sme počuli a dočítali sa už mnoho informácií.
Dlho sme však nevedeli o existencii pracovných táboroch v Novákoch, v Seredi a vo Vyhniach, odkiaľ boli posielaní slovenskí židia do tých najväčších koncentračných táborov.
Dňa 2. októbra 2017 sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, aby sa na vlastné oči presvedčili, že téma holokaustu bola prítomná aj na území nášho štátu a jeho artefakty sme si mali možnosť prezrieť v expozíciách, ako aj na putovnej výstave o rómskom holokauste.

<< na začiatok | < predchádzajúce   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   ďalšie > | na koniec >>
návštěvníků stránky
celkem25 823
tento týden17
dnes9