Svet-Stranek.cz
AMAVET KLUB č. 939 PRI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO V REVÚCEJ

O nás:Nedajme šancu nude...

O nás


Z dôvodu naplnenia tohto webu Vás od nového roku pozývame na nový klubový web -  amavet939.pageride.sk

AMAVET - asociácia pre mládež, vedu a techniku je mimovládna, nezisková, záujmová a vzdelávacia organizácia pre deti a mládež. Založená bola v roku 1990, dnes pracuje vo viac ako 300 kluboch po celom Slovensku.

V AMAVETe je evidovaných viac ako 3200 aktívnych členov, ktorí pracujú v oblastiach astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a rôznych iných vedných disciplín.

AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami a vysokými školami, Ministerstvom školstva SR a Radou mládeže Slovenska. V AMAVETe pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, doktorandov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.

Náš klub vznikol v októbri 2007 pod názvom Amavet klub č. 939 pri ZŠ J.A.Komenského v Revúcej. Vedúcou klubu sa stala Mgr. Jana Vavreková.

Klub sa zameriava na krúžkovú činnosť a na organizáciu poznávacích zájazdov.

Organizujeme  podujatia rôzneho charakteru - vedecké, technické, ale aj športové. 

Kontakt na vedúcu klubu :

mobil : 0949 674 668
email : vavrekovajana@gmail.com
návštěvníků stránky
celkem25 823
tento týden17
dnes9